Milan Prokeš

exhibitions >> works >> about

05/8 – 31/08/2022

Klidný pohyb

Galerie Koželužna

Komenského 398, Nové Hrady, ČR

 
/cz/
Klidný pohyb
Název odkazuje k monotonnímu a nekonečně opakujícímu se pohybu výtahu. Výtah v kontextu výstavy chápeme jednak v jeho nejobyčejnějším významu – tedy dopravnímu prostředku, který propojuje jednotlivá patra, ale také v dalších definicích jako jsou abstrakt, synopse, anotace, nebo-li sdělení nejpodstatnější informace. Vzhledem k architektonickému rozvržení galerie se motiv výtahu přímo nabízí. Podobně tak jako při cestě výtahem nahoru/dolu, či pohybem v jednotlivých patrech, může dojít k náhodným setkáním až už příjemným, či méně. Věříme, že podobnou atmosféru zprostředkujeme návštěvníkům v galerii.
 
Vystavují: Karolina Latvytė Bibiano, Mone Kielų, Sandra Kvilytė, Romanas Togobickij, Samanta Augutė Togobickaja, Akvilina Šimkevičiūtė, Milan Prokeš
 
/eng/
Calm Movement
The title refers to the monotonous and endlessly repeating movement of the elevator. In the context of the exhibition, the elevator is understood both in its most ordinary meaning – i.e. a means of transport that connects individual floors, but also in other definitions such as abstract, synopsis, annotation, or the communication of the most important information. Given the architectural layout of the gallery, the motif of the elevator is directly suggested. Similarly, as when travelling up/down in the elevator, or moving through the different floors, there may be chance encounters that are pleasant or less so. We hope to convey a similar atmosphere to visitors in the gallery.
 
Artists: Karolina Latvytė Bibiano, Mone Kielų, Sandra Kvilytė, Romanas Togobickij, Samanta Augutė Togobickaja, Akvilina Šimkevičiūtė, Milan Prokeš

04/11 – 20/11/2021

Tapyti ir tapti

Šiaulių dailės galerija

Vilniaus g. 245 Šiauliai, Lietuva

Photo Courtesy of Šiauliai  art gallery

Available only in LT:

Tapyba reikalauja kantrybės ir besąlygiško „atsidavimo“, jausmo ugdymo ir lavinimo. Tai leidžia menininkui tapybos darbus paversti savo supratimo ar jausminės sistemos dalimi. Nustojęs tapyti, nebetapantis autorius turėtų jaustis tarsi netekęs pats savęs. Vis dėlto ne kiekvienas baigęs tapybos studijas tęsia savo tapytojo kelią. Parodos tikslas pristatyti Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto (VDA KF) Tapybos katedros dėstytojus ir absolventus, kurie baigę tapybos studijas sėkmingai įsilieja į kultūrinį gyvenimą. Tapybos katedroje dirbantys tapytojai (Aušra Vaitkūnienė, Laima Drazdauskaitė, Pranas Griušys, Eimutis Markūnas, Aleksas Andriuškevičius, Andrius Zakarauskas, Petras Lincevičius, Povilas Ramanauskas, Sandra Kvilytė, Darius Rakauskas, Jovita Varkulevičienė) aktyviai kuriantys bei meniniame gyvenime dalyvaujantys menininkai ir tapytojai, todėl jų patirtis ir žinios tiesiogiai lemia studijuojančiųjų tapybos įgūdžius ir motyvaciją. Parodoje bus pristatyti tapybos katedros absolventai: Agnė Jonkutė, Agnė Liškauskienė, Saulius Paliukas, Akvilė Linkevičienė, Rosanda Sorakaitė-Ramanauskienė, Milda Gailiūtė, Milan Prokeš, Raimonda Kielaitė, Medeinė Revuckaitė, Samanta Augutė, Indrė Mikašauskaitė, Lukas Kolmogorcevas. Šių tapytojų ir menininkų kūryba yra skirtinga ir įvairialypė, aprėpianti skirtingas raiškas bei turinius, tačiau susieta bendros patirties, vietos ir laiko saitais. Paroda „Tapyti ir tapti“ pasakoja apie tapybos, mokytojų ir jų mokinių ryšius, reprezentuoja Kauno meno mokyklos tradicijos raidą ir jos atgarsius šiuolaikiniame mene. – Jovita Varkulevičienė

Kuratoriai – Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė ir Andrius Zakarauskas

06/07 – 30/07/2021

Petrichor

gallery [si:said]

Daržų str. 18, Klaipeda, Lithuania

Photo Courtesy of Karolina Latvytė-Bibiano

The meaning of the word petrichor lies in the astonishing, but at the same time extremely delicate origin of a special phenomenon – the smell of the earth, which surrounds everything after heavy rain. In this name that we borrowed from nature hides the main purpose of the exhibition, which is to draw attention to the invisible, natural flow, the course and being itself of nature, which is barely perceptible to the senses. The display features four different experiences. And they are combined in this one exhibition.

Sandra Kvilytė, Raimonda Kielaitė, Karolina Latvytė-Bibiano, Milan Prokeš

01/03 – 31/03/2021

Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas

IRGI galerija – virtual platform based in Kaunas, Lithuania

Through my fault, through my most grievous fault

Spoken words have an effect, but what about paintings?

Although the phrase “I am guilty” (derived from the Spanish “Mea Culpa”) is taken out of context, it does have a certain, disturbing effect, which over time can turn into a dry assertion, or into a mere fact. But it can also happen that it unconsciously materialises into a kind of life affirmation, which then becomes the starting point for everything. The question is to what extent this feeling of guilt is objective and to what extent it is an unconscious construction.

Unlike words, images, because of their visual nature, have more depth. This is paradoxical, one might say, but despite the usually flat way of representing things (not always, of course), images can convey inner states and experiences because they communicate with our soul. In this sense, it is a kind of meta-language. Perhaps this is why our minds find it difficult to comprehend images, because the mind works with words, with meanings, whereas the soul communicates with symbols.

The aim of this exhibition is to promote a subtle visual dialogue, unhampered by biased intellectualism, in which mutual participation occurs in silence.

03/02 – 28/03/2021

Petrichor

Meno Parkas Gallery

Rotušės a. 27, 44279 Kaunas, Lithuania

The meaning of the word petrichor lies in the astonishing, but at the same time extremely delicate origin of a special phenomenon – the smell of the earth, which surrounds everything after heavy rain. In this name that we borrowed from nature hides the main purpose of the exhibition, which is to draw attention to the invisible, natural flow, the course and being itself of nature, which is barely perceptible to the senses. The display features four different experiences. And they are combined in this one exhibition.

Sandra Kvilytė, Raimonda Kielaitė, Karolina Latvytė-Bibiano, Milan Prokeš

01/11/2020 – 27/02/2021

DARKEST BEFORE DAWN: ART IN A TIME OF UNCERTAINTY

Ethan Cohen KuBe

211 FISHKILL AVE, BEACON, NY 12508

Curated by Raul Zamudio and Ethan Cohen

Darkest Before Dawn: Art in a Time of Uncertainty is an exhibition of international artists that work in diverse media including painting, sculpture, photography, video, sound art and performance that explores a myriad of topical subject matter in a world of uncertainty. And similar to the exhibition’s title culled from the eponymous aphorism of a 17th century theologian, the exhibited artworks equally offer hope and, akin to an enlightening dawn, to break through one of the darkest moments we currently find ourselves in our collective, human history.

visit >> works >> about >> or go up